Hoa cưới

Hiện có 15 Hoa cưới

  • Miễn phí thiệp, băng rôn
    Miễn phí thiệp, băng rôn

    Chúng tôi miễn phí thiệp, băng rôn (banner ghi chữ) kèm theo để ghi nội dung trên hoa

  • Miễn phí giao hoa
    Miễn phí giao hoa

    Chúng tôi miễn phí giao hoa nội thành TP với hóa đơn trên 500k với hoa giỏ, hoa bó và 900k với hoa kệ cao.

  • Chụp hình trước
    Chụp hình trước

    Cam kết uy tín, làm xong chụp hình xem trước, thông báo giao hoa xong khi hoàn thành đơn hàng.

Hotline